Anâshîd och skådespel i islam

Fråga: Vad är domen för islamiska Anâshîd och skådespel med tanke på att de har spridit sig i skolorna och sommarlägren samt i affärerna som säljer böcker och kassettband?

Svar: Det finns inget i islam som heter ”islamiska Anâshîd” eller ”islamiskt skådespel”. De är nyinförda frågor som har tagits från de otrogna. I islam finns varken Anâshîd, skådespel, teatrar, biografer eller något liknande. I islam finns bara det goda, nyttig kunskap, goda handlingar, fina karaktärer och studier. Det där är underhållning. Syftet är att roa de närvarande och publiken. Syftet är varken att gagna islam eller muslimerna. Syftet är endast underhållning.