Anâshîd med ljudeffekter

Fråga: Vad är domen för islamisk Anâshîd som har ljudeffekter? Vad är domen för den som har det som yrke?

Svar: Anâshîd är en form av sång och sång är förbjuden. Om du vill dra en lärdom, skall du påminna dig om Allâh och läsa och lyssna på Qur’ânen och lyssna på föreläsningar och predikningar. Vad gäller Anâshîd, så är de en typ av sång som personen njuter av – varken mer eller mindre.