Anâshîd kommer från Sûfiyyah

Fråga: Vi har hört att ni säger att den som lyssnar på islamiska Anâshîd tillhör Sûfiyyah som i sin tur är en lust. Skall vi varna för dem som lyssnar på dem?

Svar: Var har ni hört att jag säger att den som lyssnar på dem tillhör Sûfiyyah? Jag kan inte komma ihåg att jag har sagt det. Däremot säger jag att dessa Anâshîd som de kallar för ”islamiska” är Sûfiyyahs Anâshîd. Sûfiyyah anser ju att Anâshîd påminner om Allâh (´azza wa djall). De anser dem vara islamiska och att de påminner om Allâh. Det är den gemensamma nämnaren. Det stämmer dock inte att den som lyssnar på dem är en Sûfî.