Anâshîd kommer från al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Den senaste tiden har det kommit nya sätt att göra Da´wah på. Till dem hör bland annat skådespel och Anâshîd. Är det tillåtet eller inte?

Svar: Det jag har fått reda på av våra lärde, som man går till om man behöver Fatâwâ, är att de inte är tillåtna. Anâshîd har kommit via al-Ikhwân al-Muslimûn. De anser Anâshîd vara ett sätt att uppfostra på. Anâshîd är något som praktiseras av Sûfiyyah då de vill göra en inverkan på sina lärjungar. Följaktligen har det använts som ett sätt att framföra uppgifter på. Det har kommit in i detta land – Saudiarabien –och utövats på flera aktiviteter. De lärde har gett Fatwâ att det inte är tillåtet. Imâm Ahmad sade om en av Sûfiyyah innoverad sångtyp vid namnet ””Taghbîr”” och som påminner om dagens Anâshîd:

””Det är en nyhet och innovation som enbart har kommit till för att locka från Qur’ânen.””