Anâshîd är sång och värdelöst

Fråga: Det finns kanaler som är specifika för Anâshîd. Är det tillåtet för oss att medverka i dessa kanaler?

Svar: Nej. Det är sång. Det är sång och värdelöst.