Anas förståelse är bättre än vår

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (904)

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade drickning stående.” Qatâdah sade: “Då frågade vi Anas om ätning. Han sade: “Det där är värre och vidrigare.”1

Han sade att ätning stående är värre än drickning stående. Av allt som jag har läst, vet jag inte att någon varken stödjer Anas ord eller något från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal eller handling som går emot hans ord. Så länge det är på det viset, känner jag mig trygg med hans ord. Vi har alltså inget bevis för att gå emot Anas ord och säga att de är felaktiga eller något annat. Med det sagt, är det säkrare att vi följer Anas, som var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt i tio år, åsikt än att vi utgår från den princip som säger att allt är i princip tillåtet. En person som Anas bin Mâlik var inte okunnig om den principen. I detta fall är det bättre att vi rättar oss efter Anas än att vi hittar på en egen åsikt som går emot hans åsikt. Inte heller tycker jag att man ska tolka som många lärde gör när de tillåter drickning stående. De vet att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade drickning stående, men de tolkar förmenelsen i form av föraktfullhet. Jag håller inte med den tolkningen av denna autentiska hadith, ty Muslim har också en annan rapportering som säger:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde att man dricker stående.”

Med hjälp av de lärdes ord vet jag, som alban och utlänning, att en fördömning är en tydligare förmening än bara en förmening. Denna andra formulering från Anas hindrar oss från att anamma den tolkning som säger att förmeningen åsyftar föraktfullhet och att det är tillåtet att dricka stående men bättre att låta bli. Till skillnad från förmening, kan jag inte finna i arabiskan att ett fördömande åsyftar förbud och ett annat föraktfullhet.

1Muslim.