Anamma Allâhs välgörenhet

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/765)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ

NÄR NI går ut, är det inte fel av er att förkorta bönen.”1

Enligt denna vers är det inte obligatoriskt att korta bönen under resa. Den åsikten delar majoriteten av de lärde. Minoriteten säger att det är obligatoriskt att korta bönen under resa. Till dem hör ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, de lärde i Kûfah, al-Qâdhî Ismâ´îl och Hammâd bin Abî Sulaymân. Samma åsikt rapporteras från Mâlik. Deras bevis är ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

I Makkah ålades varje bön två Raka´ât. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade flyttat till Madînah utökades de till ytterligare två Raka´ât frånsett Maghrib, som är dagens udda bön, och Fadjr på grund av dess långa läsning. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste bad han den första bönen.”2

Att hon själv inte bad så gör ingenting. Det viktiga är att praktisera det som är bekräftat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ya´lâ bin Umayyah sade:

Jag sade till ´Umar bin al-Khattâb:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ

NÄR NI går ut, är det inte fel av er att förkorta bönen.”

´Umar sade till mig: ”Jag förvånades liksom du förvånas. Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det och han sade: ”Det är en välgörenhet som Allâh har skänkt er. Anamma därför Hans välgörenhet.”3

Tillsynes tyder hans ord ”Anamma därför Hans välgörenhet” på att det är obligatoriskt att korta bönen.

14:101

2al-Bukhârî och Muslim.

3Ahmad, Muslim och andra.