Än värre hukställning

Fråga: Vissa lärda säger att den förmenade hukställningen handlar om att lyfta upp fötterna medan sätesmusklerna vilar på marken.

al-Albânî: Lik en hund vill säga.

Fråga: Ja. Hamnar den sittningen under den förmenade hukställningen?

Svar: Än mer.