an-Nawawî om att okunnighet är en ursäkt

Håll fast vid din kunskap att Ahl-us-Sunnahs metodik är att de inte gör Takfîr på en muslim bara för en synd. De gör inte Takfîr på Ahl-ul-Bid´ah som Khawâridj och Mu´tazilah. Därtill gör de Takfîr på den som förnekar något islamiskt som är känt av alla. Det enda undantaget är om personen är en ny muslim, avlägsen i ödemarken eller någon liknande som kan vara okunnig om det. Denne skall läras. Om han då fortsätter, anses han vara otrogen. Detsamma gäller personen som tillåter otukt, sprit, mord eller någonting annat religiöst som är känt av alla.