an-Nawawî anammar Salafs dogm fem månader innan sin död

Efter att tvekan och tvivel har dykt upp, förtal och manipulationer har ökat och lust och fanatism har spridits och lagt sig över alla länder, blev jag frågad om att kompilera de tidigare lärdas uttalanden om och bevis för bokstäverna och rösten. Jag blev tillbedd att nämna deras meningsskiljaktigheter och de lärdas och hadîthernas pålitliga återberättares ord. Jag skulle följa de senare skolastikernas forskningssätt, följa teoretikernas regler och förkorta dem på bästa möjliga vis, objektivt och utan fanatism. Mitt mål skall vara att klargöra sanningen och stödja följeslagarnas och efterföljarnas väg. Därtill skall jag förse honom med bekräftade rapporteringar från sändebudens mästare och den ädlaste skapelsen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

Denna sammanfattning består av två indelningar:

1 – Jag har citerat Shaykh, Imâm och Hâfidh Fakhr-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan bin ´Uthmân al-Armawî ash-Shâfi´î och hans bok ”Ghâyat-ul-Marâm fî Mas’alat-il-Kalâm”.

2 – Jag har tagit med en del ur min bok ”at-Tibyân”.

Shaykh Abûl-´Abbâs sade i sin bok:…

Vår religion är att hålla fast vid Allâhs (´azza wa djall) skrift, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och rapporteringarna från följeslagarna, efterföljarna och de kända Hadîth-imamerna. Vi tror på alla egenskapsrelaterade hadîther. Vi adderar ingenting till dem, vi drar inte från dem något. Exempel på sådana hadîther är:

”Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”1

Hadîthen om nedstigningen.

Hadîthen om resningen över tronen.

Hadîthen om hjärtan mellan två av Hans fingrar.

Hadîthen om himlarna och jorden på Hans fingrar.

Vi bekräftar hadîthen om himmelsfärden.

Vi dyrkar Allâh med att tro på att Han vänder hjärtan.

Detsamma gäller alla andra liknande hadîther. Vi försöker inte tolka dem. Vi för dem bara vidare ordagrant.

Tron består av tal och handling, den stiger med goda handlingar och sjunker med synder.

Vi säger att Allâh kommer på Domedagen, vilket Han själv sade:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”2

Och att Allâh närmar Sig sina slavar som Han vill, vilket Han själv sade:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”3

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

”… därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”4

Dessa och liknande egenskapsrelaterade verser låter vi bli att tolka och föreställa oss. Vi håller oss borta från det liksom Salaf höll sig borta från det.

Vi tror på att Allâh är ovanför Sin tron, vilket Han själv sade i Sin mäktiga skrift. Vi säger inte att Han är överallt. Han är faktiskt ovanför himlen. Hans kunskap är överallt och ingenting undkommer den. Han sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”5

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”6

Detsamma gäller hadîthen om himmelsfärden till den sjunde himlen vari det står:

”Därefter närmade han sig sin Herre.”

Detsamma gäller hadîthen om den svarta flickan som skulle friges. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”7

Det finns mycket av det i Qur’ânen och Sunnah. Vi tror på det och dementerar ingenting. Pålitliga återberättare har rapporterat att en man frågade Mâlik bin Anas:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”8

Hur reste Han Sig?”

Han svarade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det är innovation att fråga om den.”

Detta är vad jag ville nämna av författarens dogm som står i ”Ghâyat-ul-Marâm fî Mas’alat-il-Kalâm”, skriven av Shaykh Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan al-Armawî ash-Shâfi´î. Detta var de flesta Salafs och deras efterträdares dogm. Allt som jag har nämnt är Shaykh Abûl-´Abbâs al-Armawîs (rahimahullâh) ord…

Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss dö utmed denna dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår allt Du vill. Ena oss med våra lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning. Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 6769.

1al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933).

289:22

350:16

453:8-9

567:16-17

635:10

7Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).

820:5

9´Allâmah ´Abdul-Muhsîn al-´Abbâd sade:

”De lärda som är kända för kunskap och vetenskapliga verk som studenterna har gagnats av, är Hâfidh Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Sharaf-id-Dîn an-Nawawî (d. 676) och Hâfidh Abûl-Fadhl Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852). Några av deras kända verk består av skolastiska dogmer och tolkningar av Ashâ´irah och deras jämlikar. Jag har verkligen månat om att hitta något som bevisar att deras dogm är ren på skolastik samt överensstämmande med Salafs dogm när det kommer till att bekräfta Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som tillkommer Hans fullkomlighet och majestät, utan liknelse eller dementi. Allâh (´azza wa djall) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (42:11)

Dels bekräftade Han Sin hörsel och syn, dels dementerade Han att någon liknar Honom. Och Allâh ske lov hittade jag vad jag letade efter.

Beträffande Hâfidh an-Nawawî, sade han mot slutet av sin bok ”I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt”:

”Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss dö utmed denna dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår allt Du vill. Ena oss med våra lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning. Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 676.” (Sid. 78)

Enligt adh-Dhahabîs ”al-´Ibar” dog an-Nawawî 24 Radjab 676, det vill säga mindre än sex månader efter att ha skrivit denna bok.” (http://al-abbaad.com/articles/932078)