an-Nadjmî om skillnaden mellan profet och sändebud

Skillnaden mellan profet och sändebud, är att profeten får uppenbarelse som består av det tidigare sändebudets föreskrift som i sin tur fick en självständig föreskrift.

Profeterna återupplivar nämligen de tidigare sändebudens budskap medan sändebuden är grundarna. Vi tror på att dessa sändebud är skickade från sin Herre för att vägleda mänskligheten. Allâh har berättat för oss om vissa och låtit bli att göra det om andra.