an-Nadjmî om Saudiarabien II

Det är konstigt att de – al-Ikhwân al-Muslimûn – hatar Saudiarabien som är ett land av Tawhîd och som är grundat på det från dess först dag och det enda landet som lär ut Tawhîd i dess skolor, institut och fakultet och som saknar gravar och relikskrin som besöks av avgudadyrkarna från alla håll för att be dem om något som endast bes av Allâh samtidigt som de älskar Iran som är ett land av avguderi, otro och kätteri och betraktar det som det enda muslimska landet.