Sådana personers lektioner skall undvikas

Fråga: Skall gå vi gå på Muhammad ash-Shanqîtîs lektioner i Fiqh?

Svar: Det har sagts till mig att personen besitter någon form av Tasawwuf. Om man lägger märke att någon besitter något som inte Salaf följde är det obligatoriskt att undvika honom.