an-Nadjmî om mat bestående av gelatin

Fråga: Vad är domen för att äta mat i vilken det finns gelatin utan att veta huruvida gelatinet är vegetabliskt eller animaliskt, som svin- och kofett. Däremot brukar det i det här landet – Frankrike – oftast vara svinfett.

Svar: Det är inte tillåtet för en muslim att äta något som består av griskött. Om han har ätit utan kunskap, kommer Allâh att förlåta honom.