an-Nadjmî om Mashhûr Hasan

Abû ´Abdir-Rahmân bin Hasan az-Zandî al-Kurdî skickade ”Sa´qat-ul-Mansûr li Nasf Bid´a wa Dhalâlât-ish-Shaykh Mashhûr” till mig. Jag fick tid över, men kunde inte läsa den. Men efter att allt fler frågade om boken, läste jag den till sist trots att jag var upptagen. Det är en bra bok i vilken han avvisar Shaykh Mashhûr Hasan Âl Salmân vid flera tillfällen. Några av dem är följande:

1 – Han sade:

”Vi bekräftar ögat åt Allâh utan att begränsa det, det vill säga varken ett eller två stycken. Det skall bekräftas oinskränkt som det har nämnts. Den som begränsar får bevisa det.”

Han fick reda på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Er Herre är inte enögd till skillnad från al-Masîh ad-Dadjdjâl som är enögd.”

Trots det vägrade han och förblev på sin sak.

2 – Han gör indirekt Takfîr på det muslimska samhället.

3 – Han tillåter indirekt uppror mot muslimska makthavare.

4 – Han tillåter självmordsattentat vars förbud Ahl-us-Sunnah är enade om.

5 – Han försvarar förstörda grupper som al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh.

6 – Han försvarar, förskönar och prisar Ahl-ul-Bid´a. Exempelvis sade han om Djamâl-ud-Dîn al-Afghânî:

”En reformator (Mudjaddid) som korrigerade tillstånd (Muslih).”

Samma sak sade han om den egyptiske frimuraren Muhammad ´Abduh:

”En reformator (Mudjaddid) som korrigerade tillstånd (Muslih).”

Han sade om Sayyid Qutb:

”Ljusglimt.”

Han sade om al-Qaradhâwî:

”Lärd och påläst.”

Han sade om ´Adnân ´Arûr:

”Ett moln av kunskap.”

Han sade om Abû Ghuddah al-Kawtharî:

”Veriferande och skicklig ´Allâmah.”

Han sade om al-Maghrâwî at-Takfîrî:

”Salafî.”

Bokens sista kapitel handlar om Mashhûr Hasans förtal av Ahl-us-Sunnah. Han förtalar dem på två sätt:

1 – Allmänt. Bland annat sade han:

”Om det finns lärda, så är de inkapabla.”

Han sade också:

”De lärda är inte för lekmännen.”

Vem är de för om inte för lekmännen? De svarar på frågor och undervisar. De påbjuder gott och förbjuder ont. De uppmanar till goda handlingar och varnar för onda. Lever de lärda för att roa sig och samla pengar på lovliga och olovliga sätt? Lever de för att skryta och stoltsera? De lever för sig själva för att rätta till sig själva genom att dyrka Allâh i hopp om räddning. De lever för människorna genom att lära dem och råda dem och förklara sanningen via kall och böcker, även om de skulle variera.

2 – Specifikt. Han säger bland annat:

”Han läser inte mycket.”

”Han är okänd.”

Författaren har avvisat allt som Mashhûr Hasan har nämnt och klargjort sanningen och avvisat camouflaget. Sålunda manar jag ungdomarna till denna avvisning på grund av den nytta som den består av.

Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
1428-03-13