an-Nadjmî om märket Nike

Fråga: Är det tillåtet att handla kläder som har sin grund i en gud och som det står ”Nike” på? Det är gudens namn.

Svar: Vad?

Fråga: Nike. Det är på engelska.

an-Nadjmî: Jag söker skydd hos Allâh.

Frågeställare: Därtill bör man veta att denna gud inte dyrkas längre.

an-Nadjmî: Varför skriver de namnet om den inte dyrkas längre?

Frågeställare: Det är så det uttalas. Det är inte på arabiska.

an-Nadjmî: Det är obligatoriskt att sådant förkastas. Det är obligatoriskt att poängtera och påminna dem som köper in dessa varor och att detta är något som muslimerna fördömer.