an-Nadjmî om hopslagen Maghrib och ´Ishâ’ under sommaren

Fråga: Frågeställaren från Holland säger att det röda skenet i himlen försvinner långt in på natten under sommaren varefter de måste vara sent uppe för att kunna be ´Ishâ’ i samling. Får de be Maghrib och ´Ishâ’ under Maghribs tid?

Svar: Nej. Nej.

Fråga: Får vi utgå ifrån en och en halvtimme mellan de båda bönerna, vilket är en vana hos oss? Vissa bröder säger att de har hört en lärd Shaykh säga så.

Svar: Det kan jag inte ge något utslag om. En och en halvtimme gäller platser där det röda skenet försvinner efter den tiden. Men en människa1 kan inte tillåta att ´Ishâ’ bes om det röda skenet försvinner senare än så. Det verkar som att deras nätter är korta.