an-Nadjmî om gåvor från banken

Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Referens: https://sahab.net/forums/showthread.php?t=364038

Fråga: En syster säger att hennes fader jobbar i banken och att banken har gett honom en bil och en mobiltelefon för att använda sig av dem på arbetet. Hon har gett råd till fadern och undrar nu om hon kan använda sig av dem?

Svar: Det är inte tillåtet att ha affärer med räntebanker. Det är inte tillåtet att ta emot gåvor, eller någonting annat, från banken om deras avsikt med föremålet är att det främjar det de vill, nämligen ränta. Det råder inga tvekan om att en muslim skall hålla sig borta från detta.

Kära dotter! Det är säkrare för dig att inte använda något av detta.