Den som försvarar en innovatör är en innovatör

Fråga: al-Maghrâwîs anhängare argumenterar mot oss med att Shaykh Salîm al-Hilâlî och Shaykh ´Alî al-Halabî rekommenderar honom eftersom dessa två män försvarar al-Maghrâwî och [Abûl-Hasan] al-Ma’ribî. Skall vi anse dem som dem?

Svar: Det vi vet är att den som försvarar innovatörer anses som dem.

Vad al-Maghrâwî beträffar, så är det tveklöst bekräftat om honom att han säger att kollektiv islam saknas sedan en lång tid tillbaka och att det enda som finns idag är individuella fall. Så säger han.

Likaså säger han att den som har samlag med sin hustru på ett förbjudet sätt har tagit henne till en gudom. Det betyder avfall och uteslutning ur islam – och skydd sökes hos Allâh.