an-Nadjmî om böckerna ”al-Irhâb”, ”al-Qutbiyyah” och ”Madârik-un-Nadhr”

Fråga: Vad anser ni om vissa bröder som säger att böcker som ”al-Qutbiyyah”, av Shaykh Abû ´Abdillâh bin Ibrâhîm bin Sultân al-´Adnânî, ”Madârik-un-Nadhr”, av Shaykh ´Abdul-Mâlik bin Ahmad Ramadhânî och ”al-Irhâb”, av Shaykh Zayd bin Muhammad al-Madkhalî, sprider prövningar och skymfar de lärda och kallarna?

Svar: Deras tal är falskt. Dessa böcker påpekar fel. Alla är ålagda att vara uppmärksamma med dessa fel och varna för dem. Vi kan inte varna för dessa fel om vi inte läser avvisande böcker, oavsett om det är dessa [omnämnda] böcker eller andra.