an-Nadjmî om barnvisor och Anâshîd

Fråga: Vad är domen för att lyssna på barnvisor som ibland kan ackompanjeras med tamburin och vilkas syfte är att trösta barnen?

Svar: Det är bättre att lyssna på Qur’ânen eller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller Salafs biografier.

Fråga: Vad är domen för så kallade islamiska Anâshîd?

Svar: Dessa Anâshîd är inte islamiska. De är Sûfiyyah. Det är Sûfiyyah som har innoverat dem. Att säga att de är islamiska… [oklart ljud]… dessa innoverade Anâshîd. För övrigt är de en innovation. Ni har Ibn-ul-Qayyims bok ”Ighâthat-ul-Lahfân”, Ibn Taymiyyahs bok ”al-Istiqâmah” och andra böcker, men i synnerhet Ibn-ul-Qayyims bok som talar mycket om detta.