an-Nadjmî om al-Mûsawîs bok ”Lillâh thumma lit-Târîkh”

Fråga: Råder ni oss att läsa al-Mûsawîs bok ”Lillâh thumma lit-Târîkh”?

Svar: Denna bok sprider sanningen om Shî´ah. Jag tycker att det är bra om man läser den så att man vet vad de tror på.