an-Nadjmî om al-´Urayfî

Fråga: Är det tillåtet att lyssna på Shaykh Muhammad bin ´Abdir-Rahmân al-´Urayfî?

Svar: Det är inte tillåtet att lyssna på sagoberättare. Det får människorna att samlas kring dem, vilket är olämpligt.