an-Nadjmî om al-´Awdah, al-Hawâlî, al-Qahtânî och al-Qarnî

Fråga: Många ungdomar lyssnar på Salmân al-´Awdah, Safar al-Hawâlî, Muhammad Sa´îd al-Qahtânî och ´Â’idh al-Qarnî. Råder ni dem att sluta lyssna på dem?

Svar: Ja, det gör jag. Det kan finnas saker och ting i dessa kassettband som ungdomarna är okunniga om och råkar falla i. Dessa människor har uttalat sig på dåliga sätt som man måste undvika och ta tillbaka. Faktum är att ´Â’idh al-Qarnî har tagit tillbaka sjutton fel och vi hoppas att han tar tillbaka resten. Han sade:

Be och fasta hur mycket du än vill

Det är ju inte med hjälp av bön och fastan som religionen känner igen dyrkaren

Du är en av munkarnas präster

Inte är du från Ahmads religion

Denna poesi skall man inte lyssna på. Däri beordrar han att man gör uppror mot makthavaren. Vi hoppas att han tar tillbaka det. Denna typ av tal och Salmâns tal och vissa uttalanden från Safar kan bestå av fel som endast de lärda lägger märke till. Därför är det bättre för en nybörjare att inte lyssna på liknande kassettband.