´Amr Khâlid är en filosof

Fråga: Vad anser ni om personen vid namnet ´Amr Khâlid som anses vara en person som kallar till islam?

Svar: Problemet ligger i okunnighet. När människorna vände Ahl-us-Sunnahs lärda ryggen och försummade deras status, sattes de prov av  vilseledningens och avvikelsens ledare. Följaktligen fick de dem att fly Sunnah. De förvirrade och lurade dem.

För det första: Den här mannen hör till vilseledningens missionärer. Han är en filosof.

För det andra: Det är varken tillåtet att lyssna på hans kassettband eller läsa i hans böcker. Han är vilsen filosof som inte kallar till Sunnah på det sätt  Ahl-us-Sunnah gör då de hämtar kunskap från Qur’ânen och Sunnah.

Muslimska ungdomar! Muslimska kvinnor! Håll er till de lärda som citerar ”Allâh, Hans sändebud och följeslagarna.

Låt er inte luras av denna individ och hans jämlikar som manar till villfarelse och avvikelse. Jag skall nu påminna er om ett ord som al-Fudhayl bin  ´Iyâdh sade. Skriv ned det. Han sade:

””Håll dig till Vägledningens väg och du kommer inte skadas av det fåtal som färdas på den. Håll dig borta från Villfarelsens väg och låt dig inte luras av de förstördas flertal.””

Ett annat vackert exempel som sagts är:

””Den som låter Sunnah styra ens tal och handling, talar enligt vishet, och den som låter lusten styra ens tal och handling, talar enligt innovationer.””