Amning efter tabletter

Fråga: En gift kvinna saknade bröstmjölk. Efter ett tag tog hon tabletter som medförde bröstmjölk. I det skedet ammade hon även ett barn. Blir hon barnets di-moder samt hennes make dess di-fader?

Svar: Ja. Om bröstmjölken föder barnet och det ammar fem gånger, det vill säga fem tillfällen, blir barnet hennes di-barn.