´Ammârs dråpare och plundrare är i Elden

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (5/18-19)

2008 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

´Ammârs dråpare och plundrare är i Elden.”

Rapporterad av Abû Muhammad al-Makhladî i ”Thalâthatu Madjâlis min-al-Amâlî” via Layth, från Mudjâhid, från ´Abdullâh bin ´Amr.

En annan väg rapporteras via Ahmad och Ibn Sa´d (som står för formuleringen) i ”at-Tabaqât”: ´Affân bin Muslim underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss: Abû Hafs och Kulthûm bin Djubayr underrättade oss, från Abû Ghâdiyah som sade:

Jag hörde ´Ammâr bin Yâsir förtala ´Uthmân i Madînah varefter jag hotade honom till livet och sade: ”Jag kommer att döda dig bara Allâh ger mig möjlighet.” På Siffîn-dagen blev han buren bland människorna och det sades till mig: ”Där har du ´Ammâr.” Jag letade efter en öppning och högg honom i knäet varvid han föll ned så att jag dödade honom.” Det sades: ”Dödade du ´Ammâr bin Yâsir?” Han underrättade ´Abdullâh bin ´Amr som sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”´Ammârs dråpare och plundrare är i Elden.” Det sades till ´Abdullâh bin ´Amr: ”Det är ju du som bestrider honom.” Då sade han: ”Han nämnde hans dråpare och plundrare.”

Berättarkedjan är autentisk och dess återberättare är pålitliga och Muslims män. Abû Ghâdiyah var följeslagare, vilket har bekräftats av flera. Hâfidh Ibn Hadjar sade i ”al-Isâbah” efter att ha citerat den aktuella hadîthen och Ibn Ma´îns konstatering att han dödade ´Ammâr:

Följeslagarna drog sina egna slutsatser i sådana krig. Den som hade fel får en belöning. Om det gäller individer från allmänheten, kan det inte gälla följeslagarna mindre.”

Visserligen stämmer det, men det blir problematiskt att implementera principen på alla individer, eftersom det fordrar att den blir paradoxal till följd av hadîthen. Det går inte att säga att Abû Ghâdiyah, ´Ammârs dråpare, ska belönas därför att han dödade honom utav egen slutsats samtidigt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

´Ammârs dråpare och plundrare är i Elden.”

Alltså är principen korrekt så länge det inte finns ett definitivt bevis som konstaterar motsatsen och undantar ett fall, som i det här fallet. Det är bättre resonemang än att avveckla en autentisk hadîth och Allâh vet bättre.