Ammande och skilda kvinnors rätt till försörjning

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Och barnets fader är skyldig att svara för moderns uppehälle och kläder enligt skick och sed.”1

Versen understryker att barnet är faderns och inte moderns. Därför tillskrivs barnet fadern och inte modern. Det är som att modern är bara till för att föda barnet åt honom.

Uppehället syftar på rimlig föda. Detsamma gäller kläderna. Det bevisar att fäderna är ålagda att försörja ammande, frånskilda mödrar. Vad fruarna beträffar, så är männen ålagda att förse dem med föda och kläder oavsett om de ammar deras barn eller inte.

12:233