Ammande kvinna besväras av fastan

Fråga: Får den ammande kvinnan låta bli att fasta om hon besväras av fastan?

Svar: Ja. Hon får låta bli att fasta om hon besväras av fastan eller om hon fruktar att barnet inte kommer att få tillräckligt med bröstmjölk. I så fall får hon låta bli att fasta och istället ta igen dagarna som hon inte har fastat.