Ammande kvinna besväras av fastan

Fråga: En ammande kvinna besväras av fastan. Får hon låta bli att fasta?

Svar: Ja, det får hon göra om hon besväras av fastan eller fruktar för barnet på grund av nedsatt bröstmjölk. I så fall får hon utelämna fastan och ta igen dagarna som hon inte fastade.