Amma eller vallfärda?

Fråga: Jag vill vallfärda min första vallfärd. Jag är moder till flera barn däribland det yngsta är fem månader. Jag ammar det barnet på ett naturligt sätt. Det kan dock äta annat utöver bröstmjölk. Min make låter mig inte vallfärda därför att jag ammar och jag vill inte ta med mig barnet till vallfärden på grund av sjukdomar, klimatförändringar samt distraktioner. Min makes tillstånd beror på ert svar. Är dessa faktorer giltiga för att jag skall kunna låta bli att vallfärda i år?

Svar: Kvinnan vars tillstånd är på detta vis får skjuta upp på vallfärden till nästa år.

För det första säger många lärda att man inte behöver vallfärda så fort man kan och att man får skjuta upp på den vid förmåga.

För det andra behöver hon stanna hemma för att ta hand om barnen. Det är väldigt bra att kvinnan tar hand om barnen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan är herden i sin makes hem och hon ansvarar för sin flock.”

Hon får vänta till nästa år. Vi ber Allâh att Han underlättar det för henne och beslutar åt henne det som är bäst.