Âmîn efter al-Fâtihah utom bönen

Fråga: En muslim läser al-Fâtihah utom bönen. Är det föreskrivet att säga ”Âmîn” efteråt?

Svar: Ja. Ty al-Fâtihah är en åkallan. Frasen ”Âmîn” sägs för åkallan som finns däri.