Älsklingarnas principer är innovationer

Fråga: Här har vi en fråga om en grupp som kallar sig för ”al-Ahbâb” (Älsklingarna), eller Djamâ´at-ut-Tablîgh. Är det tillåtet att gå ut med dem med tanke på att de reser utomlands?

Svar: De är kända. Det har skrivits böcker om dem. Det finns inget behov av att upprepa samma fråga om dem. Detta kall är inte känt hos Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah; deras utflykter, sex principer och trohetslöfte. Inget av det hör till islams kall. Det är nyinförda frågor och innovationer. Det är inte tillåtet att gå ut med denna grupp. De har bytt namn från ”at-Tablîgh” till ”al-Ahbâb”. Poängen ligger i realia, inte i namnen. Det är fortfarande samma sak.