Älskar du paradiset?

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 148-149

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tror förrän han önskar sin broder det han önskar sig själv.”1

Den dementerade tron i hadîthen åsyftar en fullkomlig tro. Många gånger dementeras en tro på grund av uteblivna pelare eller plikter. Exempelvis sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Horkarlen begår inte hor medan han är troende, spritmissbrukaren dricker inte sprit medan han är troende, tjuven stjäl inte medan han är troende och rånaren rånar inte så att människorna höjer på ögonbrynen medan han är troende.”2

Kallas stora syndare för ”troende med nedsatt tro” eller ”muslimer”? Därom tvista de lärde, båda åsikterna tillskrivs Imâm Ahmad…

I alla fall hör det till den obligatoriska trons drag att en person önskar sin troende broder det han önskar sig själv och föraktar för sin broder det han föraktar för sig själv. Brister han på den punkten är hans tro nedsatt. at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah rapporterade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Önska människorna det du önskar dig själv – då är du muslim.”

Imâm Ahmad rapporterade från Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa tron är att du älskar för Allâhs sak, hatar för Allâhs sak och låter din tunga erinra sig Allâh.” Mu´âdh sade: ”Vad mer, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Önska människorna det du önskar dig själv, förakta för människorna det du föraktar för dig själv och tala antingen väl eller håll tyst.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att det draget medför inträde i paradiset. Imâm Ahmad rapporterade att Yazîd bin Asad al-Qushayrî sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Älskar du paradiset?” Jag svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då ska du önska din broder det du önskar dig själv.”

1al-Bukhârî (13) och Muslim (45).

2al-Bukhârî (2475) och Muslim (57).