Älskar dig för Allâhs skull

Fråga: Får en främmande kvinna säga till en främmande man att hon älskar honom för Allâhs skull?

Svar: Om hon inte befarar prövning och det är ingalunda prövande, så är det harmlöst.