Allâh älskar den ångerfulle

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 389

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) berättade att Shu´ayb (´alayhis-salâm) sade:

وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

“Be nu er Herre om förlåtelse för era synder och vänd åter till Honom med ånger i sinnet. Min Herre är barmhärtig och kärleksfull!”1

Detta bevisar att Allâh (ta´âlâ) älskar den som ångrar sig för sin synd och att han förlåts för sin synd och överses. Vissa säger att det räcker för syndaren att han förlåts och överses utan att återfå Allâhs kärlek. Det är fel, ty Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

“Be nu er Herre om förlåtelse för era synder och vänd åter till Honom med ånger i sinnet. Min Herre är barmhärtig och kärleksfull!”

111:90