Älskade och hatade för Allahs sak

al-Khallâl sade: Muhammad bin al-Husayn berättade för oss att Abû Bakr al-Marrûdhî berättade för dem om Abû ´Abdillâhs etiketter och sade:

Abû ´Abdillâh ofredade ingen. Och om någon ofredade honom, härdade han och sade:

Allâh är tillräcklig.”

Han var inte illasinnad eller förhastad. Han var mycket ödmjuk. Han hade fin karaktär och log ständigt. Han var mjuk och mild. Han älskade för Allâhs sak och han hatade för Allâhs sak. Om det handlade om något religiöst blev han mycket arg. Han hade tålamod med besvärliga grannar.