Älskade av Allâh

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/198)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

”Allâh älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger och Han älskar dem som vill rena sig.”1

´Atâ’, Muqâtil bin Sulaymân och al-Kalbî sade:

”Han älskar dem som ångrar sig för sina synder och Han älskar dem som renar sig från orena tillstånd och orenhet.”

Muqâtil bin Hayyân sade:

”Han älskar dem som ångrar sig för sina synder och dem som renar sig från avguderi.”

Sa´îd bin Djubayr sade:

”Det vill säga de som ångrar sig för avguderi och de som renar sig från sina synder.”

Mudjâhid sade:

”Det vill säga de som ångrar sig för sina synder och återfaller inte i dem och de som renar sig från sådant som de inte har hamnat i.”

Ångerfull är han som ångrar sig så fort han syndar.

12:222