Älskad och dyrkad överallt

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 771

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”1

Han (ta´âlâ) är den dyrkade Guden som alla skapelser dyrkar, antingen frivilligt och lydigt eller också motvilligt. Versen påminner om en annan där Allâh (ta´âlâ) säger:

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

”Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”2

Det vill säga att Han dyrkas och älskas där. Vad Honom beträffar, så är Han ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse, ensam om Sin majestät, glorifierad med Sin fullkomlighet.

وَهُوَ الْحَكِيمُ

”… och Han är den Allvise…”

Han behärskar Sin skapelse, bemästrar Sin föreskrift. Han skapar ingenting utan visdom, Han föreskriver ingenting utan visdom. Såväl Hans universella och föreskrivna dom som Hans avlönande dom innefattar visdom.

الْعَلِيمُ

”… den Allvetande.”

Han vet allt. Han vet hemligheter och det dolda. Inte ens en myras vikt, eller ens mindre än så, i himlen eller på jorden undkommer Honom.

143:84

26:3