Älskad av Allâh, hatad av Allâh

Imâm Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah al-Qazwînî (d. 275)

as-Sunan (162-163)

Hjälparnas dygd

162 – ´Alî bin Muhammad och ´Amr bin ´Abdillâh berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Shu´bah, från ´Adî bin Thâbit, från al-Barâ’ bin ´Âzib som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh älskar den som älskar Hjälparna, och Allâh hatar den som hatar Hjälparna.”

Shu´bah sade: ”Jag frågade ´Adî: ”Hörde du det från al-Barâ’ bin ´Âzib?” Han svarade: ”Han berättade det för mig.”1

163 – ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm berättade för oss: Ibn Abî Fudayk berättade för oss, från ´Abdul-Muhaymin bin ´Abbâs bin Sahl bin Sa´d, från sin fader, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hjälparna är underkläder och alla andra är ytterkläder. Om alla människor valde en dal, eller en bergsspringa, och Hjälparna en annan dal, skulle jag valt Hjälparnas dal. Om det inte hade varit för utvandringen skulle jag varit en av Hjälparna.”2

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (162).

2Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (163).