Alltså tillhör han dem

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/295)

Fråga: Måste den person som är involverad hos al-Ikhwân al-Muslimûn sakna ursäkt för att bli kallad för ”Ikhwânî”?

Svar: Om han är involverad hos dem så tillhör han dem. En person är med den han älskar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Själarna är samlade soldater. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt.”1

Vi har folk som är på den raka vägen och vi har vilsna människor. Vad säger vi om en individ som lämnar de riktiga för de vilsna? Han ska i alla fall rådas vänligt. Sakfrågan ska klarläggas för honom. Lämnar han al-Ikhwân al-Muslimûn, så är det bara bra. Annars tillhör han dem, oavsett om vi talar med honom eller inte. Gick Salaf till alla anhängare till Khawâridj, Râfidhah och Mu´tazilah för att tala med dem? Kallades de inte för dessa namn innan de saknade ursäkter?

En person är med Râfidhah – alltså är han Râfidhî. En annan lekman tillskriver sig Sûfiyyah, medverkar på deras firande av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag och så vidare – alltså tillhör han dem. En tredje är med al-Ikhwân al-Muslimûn, dansar med dem, förtalar de lärde med dem, beskyller makthavarna för otro med dem och medverkar på deras övriga katastrofer och villfarelser med dem – alltså tillhör han dem. Om du klarar av att likvidera hans ursäkter, får du klargöra sanningen för honom. Dock får du kalla honom för ”Ikhwânî”. Han själv behagas ju av att vara det. Om en person behagas av att vara med Djamâ´at-ut-Tablîgh, är han Tablîghî. Hur ska du inte kalla dem för det?

1 Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, sid. 107