Alltså har ni fel

Den andra hadîthen: Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under sin predikan på ´Arafât:

Har jag förkunnat?” De sade: ”Ja.” Då pekade han med sitt finger mot himlen, tog ned det mot dem och sade: ”Allâh! Bevittna!”1

Vad säger Mu´attilah om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade med sitt finger mot himlen och sade: ”Allâh! Bevittna!”? Pekade han mot vakuum, vilket ni tror på? Vissa av er säger att Han är vare sig innanför skapelsen eller utanför skapelsen. Enligt er är det omöjligt att peka mot Honom. Men profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade. Också slavinnan pekade och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände hennes handling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare hade rätt. Alltså har ni fel.

1Muslim (1218).