Allting är Allâh enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Enligt al-Djîlî (d. 826) är inte bara människan föremål för panenteism mellan skapelsen och Skaparen. Faktum är att allting är Allâh. Läs vad han säger:

Sanningen (subhânahu wa ta´âlâ) är allting. Att allting är gudomligt är verkligt och inte bara metaforiskt vilket de avskärmades efterapare säger.”1

Allt existerande består av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) essens i form av myndighet. Den existensen är tronen till det ytliga framträdandet som rymmer Sanningens (subhânah) essens.”2

1al-Insân al-Kâmil (1/43).

2al-Insân al-Kâmil (1/33).