Alltid tvådd till begravningsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/136-137)

178 – Jag hörde min fader frågas om en otvådd man som kommer till en begravningsbön; ska han göra Tayammum och be? Han svarade:

”Därom tvista de lärde mycket.”

Han nämnde att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) var alltid tvådd när han bad begravningsbön.

179 – Han blev frågad om ´Îd-bön i sådant tillstånd varvid han svarade:

”´Îd-bön bes i högsta grad bara med tvagning.”