Alltid två Raka´ât efter Tawâf

Fråga: Bes två Rak´ât efter varje Tawâf?

Svar: Ja. Det är rekommenderat att be två Rak´ât efter varje Tawâf, oavsett om den är rekommenderad eller obligatorisk.