Alltid två och två

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/296-297)

414 – Jag frågade min fader om frivillig dagsbön ska bes med två och två Raka´ât eller med fyra Raka´ât? Han svarade:

Jag föredrar två och två. Dock är det harmlöst att be dem med fyra på en gång.”

Jag frågade honom:

Gör man i så fall Taslîm i sista Rak´ah?”

Han svarade:

I så fall gör man bara Taslîm i sista Rak´ah.”

415 – Jag frågade min fader hur frivilliga böner ska bes på dagen och natten. Han svarade:

Två och två Raka´ât.”