Alltid Sunnah

Ibrâhîm bin Hâni’ sade:

”Tre dagar höll sig Abû ´Abdillâh gömd hemma hos mig varefter han sade: ”Hitta ett nytt gömställe åt mig.” Jag sade: ”Jag fruktar för dig.” Han sade: ”Gör det. När du väl gör det ska jag gottgöra dig.” Efter att jag hittat ett nytt gömställe åt honom sade han: ”Tre dagar höll sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gömd i grottan varefter han bytte plats. Det är inte lämpligt att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah tillämpas i lätta tider och utelämnas i svåra tider.”