Alltid ovanför allting

al-Bukhârî sade:

7420 – Ahmad berättade för oss: Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

”Zayd bin al-Hârithah kom och klagade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta Allâh och behåll din hustru.” Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle ha undanhållit något från er hade han undanhållit det här. Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”

Thâbit sade:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Allâh skulle ge till känna.”1

Den uppenbarades i samband med Zaynab och Zayd bin al-Hârithah.”

Poängen i hadîthen ligger i:

”… av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”

Tronen är ovanför himlarna. Alltså är Allâh (´azza wa djall) ovanför himlarna eftersom Han är ovanför tronen. Man skall också veta att resningen är en sak och högheten en annan. Resningen har redan tagits upp. Jag förklarade att den är en handlingsegenskap som beror på Hans vilja. Högheten är emellertid en essensegenskap som Han alltid är beskriven med. Han är alltså alltid ovanför allting. Ingenting finns ovanför Honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du är den Uppenbare; det finns ingen över Dig.”

Hadîthen handlar om Zaynab bint Djahsh och Zayd bin al-Hârithah. Kring den händelsen finns många svaga hadîther som inte passar in på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rådde Zayd bin al-Hârithah att behålla sin hustru. Det var det enda som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undanhöll. Förmodligen fruktade han att om Zayd skilde sig från henne, så skulle han gifta sig med henne, vilket skulle vara problematiskt i folks ögon. De ansåg det nämligen inte vara tillåtet att man gifter sig med sin adoptivsons hustru. Men Allâh (´azza wa djall) ville visa skapelsen att det visst är tillåtet och sade:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

”Men då Zayd skilde sig från henne gav Vi henne som hustru åt dig för att [visa att] ingenting hindrar en troende att ingå äktenskap med sin adoptivsons hustru, sedan bandet mellan dem har upplösts. Allâhs vilja måste ske.”2

Zayd skilde sig från henne därför att han inte längre ville ha henne. Följaktligen gifte sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med henne och därmed upphörde oklarheten.

133:37

233:37