Alltid med Qur’ânen och Sunnah

Ahl-us-Sunnahs troslära är alltid baserad på Qur’ânen och Sunnah. De varken adderar eller reducerar. De opponerar sig inget som står i Qur’ânen och Sunnah. De håller fast vid Qur’ânen och Sunnah sett till sina trosläror, dyrkan och resterande livsfrågor.

Så är inte fallet med Mu´tazilah och andra Ahl-ul-Ahwâ’. De har trosläror som inte finns i Qur’ânen och Sunnah, förnekar det som finns i Qur’ânen och Sunnah och besitter andra villfarelser som de vilsna bland Mu´tazilah, Khawâridj och Râfidhah faller i.