Alltid fyra Takbîrât

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/473-474)

658 – Jag hörde min fader frågas om antalet Takbîrât som en begravningsbön består av. Han svarade:

Ibn Mas´ûd sade: ”Gör lika många Takbîrât som din imam.”1

659 – Jag hörde min fader frågas om mannen som har gjort fyra Takbîrât i begravningsbönen. Han svarade:

Efter fjärde Takbîr föredrar jag att han väntar lite innan han gör Taslîm.”

660 – Jag har sett min fader be begravningsböner. Han brukade alltid göra fyra Takbîrât och sedan vänta lite. Jag har aldrig sett honom göra fler än fyra Takbîrât.

1´Abdur-Razzâq (6403) och Ibn Abî Shaybah (3/303).